86 Views
2017 Dec 09technology
img

Uber(برنامه ای تاکسی آنلاین)پس از عدم پاسخ به نامه های  شورای شهر، مجوز فعالیتش را در شهر Sheffield از دست داد.

این شرکت می گوید که شورای شهر نامه ها را به "آدرس اشتباه" ارسال کرده و تعلیق آن را بخاطر یک "خطای اداری" می داند.

شورای شهر اعلام کرده است که؛ مجوز شرکتUber به حالت تعلیق در آمده است زیرا که این شرکت نتوانست پاسخی برای سوالات مدیریتی ارائه دهد.

سخنگوی شورای شهر Sheffield گفت:از آنجایی که این شرکت موفق به پاسخگویی درخواست های تیم ما درباره مدیریت نشد؛ مجوز این شرکت از روز جمعه (29 نوامبر) به حالت تعلیق درآمد.

Uber،اعلام کرد که بخاطر یک اشتباه اداری(شورای شهر نامه ها را به آدرس اشتباه پست می کرده است)؛قادر به پاسخگویی نامه های شورای شهر نبوده است! و به همین دلیل مجوز این شرکت در حالت تعلیق در آمد! با این وجود Uber اعلام کرد که در تاریخ 16 اکتبر مجدد برای دریافت مجوز اقدام می کند.

سخنگوی Uberاعلام کرد: "شرکت ما منظم با شورای شهر بصورت تلفنی در ارتباط است،ولی مکاتباتی را که شورا به آن اشاره می کند،به دلیل این که نامه ها به آدرس نادرست ارسال می شدند؛ به دست ما نرسیدند."

او اضافه کرد که شورای شهر درخواست تجدید نظر این شرکت را در 18 دسامبر رد کرد! با این حال این شرکت بزودی با مدارک کافی مجدد در خواست تجدید نظر خود را به شورای شهر Sheffield تحویل می دهد.


# Uber#لغو مجوز uber