195 Views
2018 Mar 10Newstechnology
img

به گزارش TechCrunch، تحقیقات جدید انجام شده توسط موسسه همکاران تحقیقاتی اطلاعات مشتری (CIRP) نشان می دهد که کاربران اندرویدی وفاداری بیشتری نسبت به کاربران iOS دارند. گزارشات می گویند که نه تنها وفاداری به Android از اوایل سال 2016 افزایش یافته است، بلکه در حال حاضر بالاترین در میزان آن است.

برای اندازه گیری وفاداری فعلی به هر  سیستم عامل، برای مطالعه در مورد درصد مشتریان در ایالات متحده می توان به تعداد مشتریانی که بعد از ارتقاء گوشی هایشان در سال 2017 با سیستم عامل خود باقی مانده اند، نگاهی انداخت. نود و یکم درصد با Android باقی مانده بود، در حالی که 86 درصد با iOS !. مایک لوین، شریک و بنیانگذار CIRP، به TechCrunch می گوید: "با توجه به این که تنها دو سیستم عامل موبایل در بازار امروزه نقش اصلی را ایفا می کنند، کابران بیشتر بر روی آن سیستم عاملی سرمایه گذاری می کنند که به آینده ی آن امید وارند" 


وفاداری مشتریان به iOS و اندروید در طول سالها تغییرات زیادی کرده است. در سال 2013، کاربران iOS بیشتر وفادار بودند، اما از ژانویه 2016 تا دسامبر 2017، درصد وفاداری کابران اندروید 89 تا 91 درصد بود، در حالی که وفاداری مشتریان iOS بین 85 تا 88 درصد بود. با این حال، CIRP می گوید که قابل توجه است که میزان تغییر این درصد ها از تغییرات تعداد افراد؛ متفاوت است. Android دارای پایگاه مشتری بزرگتری نسبت به iOS است، بنابراین تعداد افرادی که از iOS به Android تعویض سیستم عامل می دهند، برابر یا بیشتر از تعداد افرادی است که از Android به iOS تغییر می دهند.

Android

IOS