55 Views
2018 Mar 21News
img

به گزارش بلومبرگ، Telegram Messenger پرونده خود را در دادگاه عالی روسیه از دست داد. سرویس پیام امن تلگرام در مبارزه خود با خواسته های سرویس امنیتی فدرال روسیه (FSB) شکست خورد. سرویس امنیتی فدرال روسیه از تلگرام خواسته بود تا تمامی کلید های رمزنگاری خود را تغییر دهد تا این سازمان بتواند ارتباطات را به راحتی نظارت کند. بر اساس گزارش بلومبرگ، دیوان عالی روسیه علیه Telegram Messenger در یک اختلاف قانونی که از اواخر دسامبر 2017 شروع شده است، حکم صادر کرد.

طبق گزارش، Telegram قصد دارد درخواست تجدید نظر کند.. پاول دوروف، موسس تلگرام در توییتر نظر داد: " تهدیدها برای مسدود کردن تلگرام در ازای ارایه اطلاعات خصوصی کاربران جواب نمی دهد. تلگرام پای آزادی و حریم خصوصی خواهد ایستاد."

این شرکت در برابر فیلتر ها قوی نیست. آخرین فیلترینگ این سایت در اواخر ماه دسامبر توسط ایران اتفاق افتاد. سرویس امنیتی روسیه تلگرام را تهدید کرد در صورتی که کلید های رمز نگاری خود را تغییر ندهد این سایت را مسدود خواهد کرد

تلگ

تلگرام

پاول دروف