44 Views
2018 Mar 09Newstechnology
img

این تصویر را ببینید، به نظرتان این تصویر مربوط به چیست؟صحنه ای از فیلم J.J. Abrams؟ پوستر تبلیغاتی فیلم Star Trek؟ انعکاسی از شمشیر لیزری دارث مول در فیلم جنگ ستارگان؟

در واقع، این تصویری از سیاره خودمان است که تا کنون آنرا به این صورت ندیده ایم.

این تصویر را تلسکوپ فضایی کپلر ناسا ثبت کرده است. این تصویر با ذهنیتی که ما از زمین داشته ایم (یک سیاره آبی رنگ) خیلی تفاوت دارد.

در تاریخ 10 دسامبر سال 2017 زمانی که ناسا در حال تنظیم میدان دید تلسکوپ کپلر بود نگاهی به این چشم انداز انداخته شد.

ناسا در روز چهارشنبه اعلام کرد: انعکاس زمین، همانطور که در گذشته نیز ما را دچار اشتباه کرده بود، به طرز فوق العاده ای روشن بود و همانند شعاعی شمشیر مانند در طول سنسورهای این دستگاه ثبت شده و حتی تصویر ماه را که در همسایگی ما قرار دارد نیز پوشاند.فاصله کپلر از زمین در آن زمان 94 میلیون مایل (151 میلیون کیلومتر) بود که به تشدید این انعکاس کمک کرد. ناسا می گوید که این تصویری که مانند نور یک چراغ قوه در سنسورهای کپلر ثبت شده است، زمانی که سیارات از مقابل ستارگان پرنور عبور می کنند قابل مشاهده است.

کپلر در سال 2009 فعال شد و تا به امروز همواره اطلاعات و اخبار مربوط به سیارات دور افتاده را برای ما ارسال می کرده است. این تلسكوپ هزاران سیاره را کشف کرده است و ماموریتش یافتن سیاره ای قابل سکونت است که شبیه كره زمین بوده و در اطراف ستاره ای در حال گردش باشد.


ناسا

کپلر

زمین

انعکاس