462 Views
2018 Aug 20Trainingtechnology
img

در اوبونتو بطور پشفرش گزینه Hibernate فعال نیست. زمانیکه کامپیوتر Hibernate میگردد تمامی برنامه‌ها و اسناد (documents) ذخیره شده و کامپیوتر بطور کل خاموش می‌شود. اما برنامه‌ها و اسناد، زمانیکه کامپیوتر را دوباره روشن می‌نمایید گشوده خواهند شد.

تست درستی عملکرد Hibernate

برای این کار میبایست ترمینال را گشوده و فرمان sudo systemctl hibernate را در ترمینال اجرا نمایید. پس از آنکه کامپیوتر خاموش شد. آن را مجدداً روشن کنید. اگر برنامه‌های باز مجدداً باز شدند گزینه Hibernate فعال است، در غیر اینصورت خیر. اگر Hibernate کار نکرد پارتیشن swap خود را بررسی کنید که بطور حداقلی هم‌اندازه حافظه RAM شما باشد و مطمئن شوید سیستم شما از هیچ پارتیشن brfs ای استفاده نمی‌نماید. ممکن است نیاز داشته باشید بسته btrfs-tools رابه کمک فرمان زیر حذف نمایید:

sudo apt purge btrfs-tools
فعالساری Hibernate
اگر Hibernate بدرستی کار می‌کند می‌توانید با استفاده از فرمان sudo pm-hibernate سیستم را Hibernate نمایید.
همچنین می‌توان گزینه Hibernate را از طریق منوها فعال ساخت. برای انجام این کار به شکل زیر عمل کنید:
sudo gedit /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/com.ubuntu.enable-hibernate.pkla.
حالا متن زیر را قرار داده و سیو کنید:

[Re-enable hibernate by default in upower]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.upower.hibernate
ResultActive=yes
 
[Re-enable hibernate by default in logind]
Identity=unix-user:*
Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions;org.freedesktop.login1.hibernate-ignore-inhibit
ResultActive=yes
حال فقط لازمه یک بار سیستم Rest شود تا مانند عکس زیر دکمه Hibernate ببینید.

اوبونتو

آموزش لینوکس

آموزش اوبونتو

گیک بوی

geekboy

Hibernate در اوبونتو

هایبرنیت کردن در اوبونتو

آموزش ubuntu

لینوکس اوبونتو