93 Views
2018 Jan 23Cultural
img

ابتدا عشق مي آيد،سپس همسايه،بعد از آن نوزاد،بعداز آن نوزاد،يك بچه ي ديگر و در آخر هم ازدواج به لطف دادگاه عالي كاليفرنيا!اما اين تنها يك بخش از جنب و جوش خانواده مدرن امروزي است.فيلم ها و سريال هاي فوق العاده شبكه ABC،(كه ٢٢ Emmys را به خود اختصاص داده و ٥ Emmy را مستقيما براي فيلم هاي كمدي از سال ٢٠١٠ تا ٢٠١٤ به دست آورده اند.)اين سريال بر اساس داستان واقعي و مستند ساخته شده است و ماجراي سه خانواده غربي را نشان ميدهد كه پدرسالار هستند و از Jay Pritchett فرمانبرداري ميكنند كه درواقع پدر به حساب مي آيد.او با Gloria Delgado،زني كه چندين سال است فرزند دارد،ازدواج ميكند.Jay با فرزندخوانده هاي خود،Manny و Joseph زندگي ميكند.دو بچه ي بزرگ او،Claire و Mitchell ،ازدواج كرده اند و براي خود خانواده اي دارند.Claire با يك آدم بسيار عجيب به نام Phil ازدواج كرده است و آنها باهم ٣ بچه را در قالب سنتي و خنده دار پرورش داده اند.از سوي ديگر Mitchell سعي دارد عشق،حمايت و قضاوت درست و به جا را به خوبي نشان دهد،همانطوري كه يك فرزند متولد شده به نام Lily را با شوهرش Cameron،بزرگ ميكنند.اين همه ي آن چيزي است كه شبكه ABC درباره ي يك خانواده ي مدرن و امروزي اعتقاد دارد و آن را به نمايش ميگذارد،نتايج تلخ و شيرين،خنده دار و عاقلانه.درحالي كه ما عشق و محبت پدر و مادر نسبت به يكديگر و بچه هايشان را ميبينيم،اين سريال ميتواند در يك سري زمينه ها دچار مشكل شود:دو جنس زننده كه در سريال مانند سگ هاي آزاد رد ميشوند و بسياري از صحنه هاي غيرضروري و بي محتوا.سپس Mitchell و Cameron كه با دو بچه درحالي كه تصورات كليشه اي و همجنسگرايانه دارند،سر و كله ميزنند و به مشكل برخورده اند.Cam در يك قسمت ناراحت ميشود،زيرا خانواده و دوستان،به او به چشم مادر خانواده نگاه ميكنند.در قسمتي ديگر،او نگران است كه مبادا Lily كلمه اي شرم آور را در عروسي به زبان بياورد،او پيشنهاد ميكند كه آرامش خودش را حفظ كند و از چيزي گله نكند باشد و بگويد كه عروسي نخواهد كرد تا زماني كه حقوق همجنسگرايان برابر شود.Mitchell ميگويد:"الان ما سياسي هستيم؟ما در آخر هفته شهر را ترك ميكنيم چون اصلا ترافيك را دوست نداريم."البته همه چيز درحال حاضر متفاوت است و رابطه Mitch و Cameron شناخته شده است.شبكه ABC به ما نشان ميدهد كه هيچ چيز عادي در رابطه آنها وجود ندارد،Mitch و Cameron فقط ميخواهند براي دخترشان پدر و مادر خوبي باشند و سعي دارند از يكديگر بهتر باشند.خانواده شان،كم و بيش با قوانين همجنسگرايي كنار مي آيند،بنابراين ميتوان گفت كه همجنسگرايان طرفدار اين سري هستند.در سال 1997،مجري برنامه Ellen show،موج عظيمي از شخصيت هاي عادي را آغاز كرد زماني كه خود را يك همجنسگرا معرفي كرد.يك سال بعد،فيلم Will & Grace يك كمدي مبتني بر دو مرد و دو زن همجنسگرا به سينما عرضه شد.(ميتوان گفت كه اين اولين گام ها و فيلم ها در اين زمينه بوده است.)هر دو نمايش به خوبي عمل كردند و به شيوه ي خود احساسي بودند.درحال حاضر به طور معمول بسياري از سريال هاي تلويزيوني از شخصيت هاي همجنسگرا تشكيل شده اند.مطالعات اخير درباره اين مسئله نشان ميدهد كه نظر مردم درباره همجنسگرايي مطلوب تر و بهتر شده است و يك سوم آنها گفته اند نگرش آنها درباره همجنسگرايي به دليل وجود كاراكتراهاي مثبت در يوتيوب عوض شده است.Nail Giuliano رئيس جمهور Glaad در سال ٢٠٠٨ به آمريكاي امروزي گفت" فيلم ها و سريال هايي كه با شخصيت هاي مختلف پخش ميشود و به برنامه هاي روزانه مردم تبديل شده اند باعث ميشود ديگر آنها را دوست و همسايه خود ببينند."Mitchell و Cameron درحال حاضر بخشي از چشم انداز اين سريال هستند و اين چيزي است كه تلويزيون درباره تغيير ميگويد؛درباره اينكه كل فرهنگ ما توسط تلويزيون و چيزهاي مربوط به آن چقدر تغيير كرده است.اگر دوستدار اين ژانر از سريال ها هستيد،اي دانش تماشاي سريال Modern Family را به شما پيشنهاد ميكند!

فيلم modern family

سريال modern family

سريال

سريال آمريكايي

دانلود سريال آمريكايي

دانلود فيلم آمريكايي

دانلود سريال جديد آمريكايي

نقد و بررسي سريال خانواده مدرن

نقد و بررسي سريال Modern Family