68 Views
2018 Jan 05Cultural
img

فصل اول سريال Breaking bad به قدري جذاب،هيجاني و درگير كننده بود كه ميليون ها طرفدار و بيننده را چشم انتظار براي فصل دوم آن گذاشت.درنقد و بررسي فصل اول اين سريال،به طور كامل در مورد اين سريال صحبت كرديم و حالا از شما ميخواهيم براي نقد فصل دوم  اين سريال جذاب با اي دانش همراه باشيد.در اين فصل ١٣ قسمتي،همه چيز به طور شگفت آوري تنظيم شده و هر صحنه جذاب تر از صحنه قبلي است.اما ديگر انتظار كشيدن براي يكي از موفق ترين سريال هاي درام كار سختي شده بود.در اين بين Jimmy McGill تلاشش را ميكند.در سال گذشته او يك هنرمند بود كه به عنوان يك وكيل موفق در شبكه AMC به عنوان Better Call Saul به صحنه سريال وارد شد.او نسخه جوانتري از وكيل بودن را در سريال Breaking Bad بازي كرد و قبل از اينكه نامش را عوض كند،متوجه شد كه ميتوان با استفاده از قانون امتيازات بهتري به دست آورد.با اين حال اغلب اوقات اين سريال مانند غذايي خوشمزه بود كه به وعده هاي غذايي اضافه نميشد!حركت بي رحمانه Breaking bad كه بهتر است بگوييم حركت Call Saul به سمت آلبوكركي،به ما نشان داد كه چقدر جالب است وقتي بر عليه يك مجتمع يا عدالت كار ميكنيم و امتياز ميگيريم.اگرچه مقايسه كردن بين نمايش ها،اغلب براي Better Call Saul غافلگير كننده بود،اما در نهايت او براي چند وقت استراحتي به دست آورد.در فصل دوم اين سريال،Better Call Saul ما را به دنيايي عميق ميبرد كه بهترين سناريو را دارد و نشان ميدهد كه يك جهان قديمي را اشغال ميكند و به آن تم هاي تازه و نو ميبخشد.همانطور كه فصل دوم آغاز ميشود،جيمي به مسئله"هزينه كمتر"اعتقاد پيدا ميكند.او آماده است كاري كه در فصل اول انجام ميداد،رها كند،اما چيزي نشان نميدهد،تنها نشان ميدهد كه كاري كه انجام داده،اشتباهي بيش نبود.ما به زودي در فصل دوم ميفهميم كه"هيچ پاداشي در پايان اين بازي وجود ندارد!"او شروع به نوشيدن مشروب هاي ارزان در بار ميكند و نسبت به خودش حس خجالت و تأسف دارد!مانند تمام سريال هاي ديگر،اين سريال به اندازه كافي نقض كاراكترهايش را نشان ميدهد و به اندازه كافي توجه ما را به خودش جلب ميكند.(اين به آن معنا نيست كه جيمي جدي نيست و كارش را با قانون تمام كرده است!)اما صحنه از وجود او سپاسگزار است.جيمي سرگرمي پيچيده خودش را با يك وكيل به نام كيم،در ميان ميگذارد.كيم در نقطه روشن و مثبت سريال قرار دارد.و الان او در مركز داستان قرار ميگيرد و آن دو متوجه ميشوند كه به يكديگر اهميت ميدهند.شباهت هاي جيم و كيم بسيار زياد است به طوري كه در جشنواره امسال،درباره شباهت هاي آن دو بسيار صحبت ميكنند.اين مسئله رمانتيك ترين چيزي است كه تا به حال در تلويزيون ديده ام.جيم و كيم از چيزهايي كه در آن متفاوت بودند استفاده نكردند.كيم تمايل دارد جزوي از سيستم باشد تا به كاري كه به آن معتقد است،مشغول شود و جيم ميخواهد بهتر از موقعيتي كه درحال حاضر در آن قرار دارد،باشد و خيلي خوب ميشود اگر به مردم كمك كند.او ممكن است فصل ها از Saul دور باشد.اما اين سفر جيمي به عنوان قراردادي سخت و محكم در بين او و كيم برقرار ميشود كه احساس آن ها چيزي فراتر از عشق است و Seehorn با اميد دادن به جيمي باعث ميشود كه Odenkirk بهتر شود.اين چيزي است كه در تمام مدت گفته ميشود،Odenkirk كه هميشه به عنوان يك كمدين شناخته ميشود،هيچ پروژه اي را آغاز نميكند.نقش وي به عنوان يك دلقك غمگين است.كسي كه سعي ميكند بخندد و بخندد اما درواقع انساني غمگين است.هنگامي كه او در حال انجام دادن كارش است،تلاش هاي او را در ميان غم هايش،كيم و برادرش را به شدت تحت تأثير قرار ميدهد.اما زماني كه همه چيز متوقف ميشود و جيم ميخواهد جايگاه خودش را در دنيا بفهمد،چيزي او را عذاب ميدهد.در اين زمان قدرت Better Call Saul از هر زماني بيشتر ميشود.اين باعث ميشود كه داستان تلاش هاي مردي را كه نسبت ارزيابي مقدار جاه طلبي هاي خود دارد،نشان دهد و به آن بپردازد.Breaking bad تبديل به يك پديده فرهنگي شد.او داستاني اخلاقي از زندگي فردي كه از شرايط سخت زندگي آزاد ميشود را بازگو ميكند.در حال حاضر درباره Better Call Saul سوالاتي پيش مي آيد.آيا او در مسائلي كه به او مربوط نيست دخالت ميكند؟آيا او كيم را اداره ميكند؟آيا او اين كارها را انجام ميدهد؟

جيم به خودش باور دارد و كيم به او جايگاه دوم از بهترين وكيلان دنيا را ميدهد و به او ميگويد كه"جايگاه دوم هنوز هم خيلي خوب است!"بعضي وقت ها تسليم شدن در برابر آرزوها،داستاني دراماتيك نيست.بعضي وقت ها فقط مسئله اي براي حل كردن نيست،جز زماني كه با دو چشم ديده و درك شده باشند.!اگر به دنبال تماشاي سريالي درام و هيجاني هستيد،اي دانش تماشاي فصل دوم اين سريال را به شما پيشنهاد ميكند.

Breakingbad

Breaking_bad

قانون_شكني

Season2

فصل_دوم_سريال_قانون_شكني

نقدسريال

بررسي_سريال