95 Views
2017 Dec 31Cultural
img

به طور كلي فصل هاي پاياني بايد بتوانند انتظارات طرفداران را به بهترين نحو بر آورده كنند و به نوعي منفجر كنند.با اين حال،قسمت و فصل پاياني هر فيلمي خوب نميشود،اما Mr Robot از معدود سريال هايي است كه يك پايان بسيار خوب و هيجان انگيز دارد.دو چيز تقريبا ضمانت داده شده بود:اول اينكه قسمت هاي فيلم بايد حدود ٥٧ دقيقه پر ميشد و اين مسئله صرف نظر از آگهي هاي بازرگاني بود،و اين مسئله توسط نويسنده،مدير،نمايشنامه نويس و سم اسماعيل تأييد شده بود.اما اين دو عنصر،در قسمت هاي پاياني فصل فوق العاده بودند و آنها تنها بخش كوچكي از اين شگفتي ها بودند.

در اين زمان به يك مسئله خيلي توجه ميشد؛مدت زمان پخش سريال حتمي بود و هيچ جاي شكي در آن وجود نداشت كه حتما بايد به اجرا در مي آمد.در زير مجموعه اصلي فيلم به دنبال اليوت،دارلين و شخصيت هاي پشتيباني كننده از Dom,Irving,Santiago,Leon,Whiterose,و دستيار او!

در قسمت دوم اين داستان،آنجلا تنها كسي بود كه با Phillip Price در ابتداي داستان همكاري زيادي داشت.در ابتداي داستان توجه به دنياي خارج از اين جهان و مشاهده كردن چيزهايي كه آشكار ميشد،بسيار جذاب بود.همه اين داستان ها زماني آغاز شد كه سانتياگو،Darlene را از اتاق مصاحبه در FBI خارج كرد و او را به وسيله ماشين خود او را به ارتش Dark به Irving انتقال داد.Dom هم سانتياگو را تا ماشينش دنبال كرد و با Darlene همراه شد.Dom هميشه عادل و منطقي بود،اما براي تعقيب كردن سانتياگو تا پايان عمرش پشيمان خواهد بود.و اما به شهر برميگرديم؛اليوت با آقاي ربات آشتي كرد،چيزي به شدت باعث پيشرفت او شد.ما از خود او شنيديم كه چگونه با سعي و تلاش،آقاي ربات را از مغزش بيرون كرده بود اما در حال حاضر سعي دارد او را در مواقع نياز به كار گيرد و از او استفاده كند.آقاي ربات در يك انباري حضور داشت كه اليوت در صورت نياز از او استفاده ميكرد و Darlen و Dom در يك سانحه اي توسط سانتياگو،در Irving دستگير شدند.

بگذاريد درباره "آن" صحنه صحبت كنيم.جايي كه Irving مكالمات بي نتيجه اي در انبار داشت و تصميم گرفته بود كه Darlene و Dom را از آنجا بيرون بياندازد.اما FBI مطمئن بود كه Dom ميتواند به بهترين نحو آنها را به هدفشان برساند و برايشان كارامد باشد و يك عملكرد فوق العاده از گريس گومر براي ايجاد ترس در صحنه هاي بزرگ و كوچك ديديم.

در چند هفته گذشته،دوربين ها با دنبال كردن چشمان Dom درحالي كه او سعي ميكرد آرامش خود را حفظ كند،و پيش بيني نسبت به ضربات Tyrell داشته باشد،ديديم.و تنها كسي كه نتوانست از ضربات (تبر) Tyrell در امان بماند،سانتياگو بود كه با اين ضربات وارد شده به قفسه سينه وي،فيلم به نمايشي ترسناك و هيجان انگيز تبديل شد.اما چيزي كه به نظر دقيق نمي آمد،صداي شمشيري بود كه به جاي تبر شنيده ميشد.اين انتقادي بود كه مطرح شد و سوال شد كه چرا در حين زدن ضربات تبر،صداي شبيه صداي شمشير شنيده ميشد.

من دوست ندارم زياد به اين انتقاد بپردازم،اما اگر شما دوست داريد،اين را بدانيد كه با پرداختن به اين موضوع نتيجه اي نخواهيد گرفت.پس از اينكه سانتياگو از صحنه خارج شد،Irving همه خشم خود را به كار گرفت تا به Dom تنها يك حق انتخاب بدهد؛آن هم تبديل شدن وي به ارتش سياه در FBI بود!او نميتوانست در برابر خواسته هاي Irving مقابله كند،اما اگر قبول نميكرد،براي خانواده اش به شدت دردسر ساز ميشد.اين صحنه از فيلم خيلي ناراحت كننده بود.

مدتي بعد از آن صحنه اي شگفت انگيز را ميبينيم كه در آن دوباره Dom و دستيار ويتروس(گرانت)،براي جمع كردن خرابكاري هاي اخير مأمور شدند.Irving او را زماني كه ميخواست خودش را از انجام اين كارها دور كند،سر جايش نشاند و اين آغاز سقوط گرانت بود.در يكي از صحنه هاي دلخراشي كه ديديم،اليوت مجبور شد كه دسترسي و كنترل كاملش را به شبكه ارتش Dark را با هك هايي كه انجام ميداد،فاش كند.با اين مسائلي كه پيش مي آمد،عمليات ويتروس در كنگو سريع تر ميشد و اليوت و Darlen از مـرگ در امان ميماندند.لئون در صحنه شگفت انگيزي تمام زير دستان ارتش Dark را گلوله باران كرد و گرانت به درخواست ويتروس،خودكشي كرد.بعد از اين وقايع،اليوت،Darlene و Dom براي رفتن آزاد شدند اما هنوز هم ميدانيم كه لئون حضور دارد و مطمئنا Irving در صحنه هايي ديگر ظاهر خواهد شد.

در قسمت گذشته از آنجلا خواسته شد كه در لحظات پايان عمرش سوار يك ون شود.در پايان او را در خانه اي غول پيكر ميبينيم كه بعدها متوجه ميشويم خانه Phillip Price بوده است.او مطمئن بود كه در راه رفتن براي ملاقات ويتروس است،اما اين چنين نبود.در يكي از صحنه هاي جالب،گرسنگي دشمنان به قدرت را ميبينيم كه بسياري از باورهاي اصلي قهرمانان به اشتراك گذاشته ميشود.او ميداند كه ويتروس يك سرخپوست است و همه ي روش هاي او فريبكارانه است.من از اينكه Price در فصل هاي آينده با اليوت و ديگر افراد رو به رو شود،تعجبي نميكنم.به هر حال هنوز بزرگترين بمب Price به زمين نيفتاده است.با اين وجود آنجلا به او اجازه داد كه در هك ٥/٩ نقش داشته باشد و قصد او از انجام اين كار،سقوط Price بود.او چندين بار درباره آنجلا و مادرش صحبت كرد كه بعدا مشخص شد كه وي پدر بيولوژيكي آنجلاست و تنها خواسته او نزديكي به دخترش بود.اينها چيزهايي بود كه هيچوقت به ذهن آنجلا خطور نميكرد ولي هيچ چيز غير ممكن نبود و همين داستان را جذاب تر ميكرد.

"تو انسان وحشتناكي هستي،هيچوقت خودت را متقاعد نكن،تنها چيزي كه براي باقي عمرت سزاوارش هستي،سختي و خشونت است.حس من نسبت به تو كاملا خدشه دار شده است.تو همه چيز من را گرفتي و تمام زندگي و عمر من به خاطر تو خراب شد،باهاش زندگي كن و باهاش بمير!"

اين تمام حرفي بود كه Dom از ته قلب شكسته اش به Darlene گفت.زندگي او با كارهاي بي رحمانه Darlene نابود شد.بزرگترين ضعف او پيش بيني هايش بود،اما با اين حال او به Darlene اجازه داد كه هر كاري كند و همه ي كارهايش را پيش ببرد.مشخصا او به اليوت اجازه داد كه به FBI دسترسي داشته باشد تا تمام پرونده هاي E-crop را رمز گشايي كند و هك ٥/٩ را برعكس كند.ساعاتي بعد اليوت و آقاي ربات در يك پلت فرم در مترو شروع به صحبت ميكند.پيشتر،Darlene پدرش را از قطار بيرون انداخت و پس از اين كار،حافظه اليوت را به طور كامل پاك كرد و از قطار بيرون رفت.با رخ دادن اين مسئله،براي اليوت سوالاتي درباره ذهنش پيش آمد كه فكر ميكرد تصورات اتفاقاتي كه پيش آمده،ممكن است اشتباه باشد و به همين دليل ارتباط او با آقاي ربات كمتر و كمتر شد.اين مسئله بسيار مهم است كه باعث ميشود هيجان ها براي فصل چهارم بيشتر شود و ارتباط اليوت و آقاي ربات نزديكتر شود.من در حال حاضر به شدت مشتاق ديدن بقيه اين سريال هستم.

در صحنه اي ٤ دقيقه اي،براي اولين بار شخصيت اصلي داستان به Darlene نزديك شد.و ما به خوبي ميدانيم كه معكوس كردن عمليات هك ٥/٩ به اين سادگي ها هم نيست!همانطور كه عنوان فيلم نشان ميدهد،اليوت ميخواهد دنيا را از اول بازسازي كند؛بدون سرمايه دارها!و در يك صحنه از قبل ميبينيم كه يك دشمن قديمي به نام ورا،يكبار ديگر ظاهر ميشود؛در حالي كه در فصل اول اليوت او را مجبور به فرار كرد.اما Darlene تنهاست؛در بيرون از خانه رو با يك قاچاقچي مواد مخدر و سه مجرم رو به رو ميشود و سم اسماعيل اين قول را داده است كه در فصل ٤،او نقش مهمي را در اين فيلم جذاب ايفا كند.و اين دقيقا همان چيزي است كه فصل سوم را فوق العاده كرده است.اين سري از فيلم از نظر فيلمنامه،بازيگران،نويسنده،كارگرداني به شدت پيشرفت داشته است.بازيگران فوق العاده بودند و همه چيز در پشت دوربين از هر نظر عالي است.و يكي از مهم ترين امتياز هاي آن موسيقي سريال است كه خيلي خاص و خارق العاده است.در طول اين فصل از آقاي ربات،اتفاق هاي متعددي رخ داده است كه براي ديدن تك تك لحظات شيرين و جذاب آن،شما را به ديدن اين سريال دعوت ميكنم!

نقد

نقدسريال

نقدوبررسي

بررسي

سريال

آقاي

ربات

مسترربات

MRROBOT

فصل سوم mr robot

سریال mr robot

Mr robot