32 Views
2018 Mar 20News
img

استیون هاوکینگ در 14 مارس از دنیا رفت، اما تئوری های فیزیک نظری وی همچنان زنده اند.

مقاله نهایی هاوکینگ با عنوان «خروجی آرام از انبساط ابدی» با همکاری توماس هرتوگ، استاد فیزیک نظری دانشگاه لووئن بلژیک، نوشته شده است. این مقاله به صورت آنلاین در سایت دانشگاه کورنل به آدرس arXiv.org قابل دسترس است.

البته فکر نکنید که این مقاله هم مانند کتاب پرفروش هاوکینگ با نام «تاریخ مختصر زمان» درکش آسان است.

اگر می خواهید این مقاله را بخوانید بایستی با یکسری از اصطلاحات فیزیکی مانند «دوگانگی پیمانه گرانش» و معادلاتی نظیر:

ΨNB [hij، φ] = Z -1 QF T [h~ ij ، α~] exp (iSst [hij، φ] / ~)

آشنا باشید!تحقیقات پیچیده نشان می دهد که احتمالا جهان ما تنها یکی از جهان های بیشمار است (مانند جهان های چندگانه و موازی که در داستان های علمی تخیلی وجود دارند). این ایده می گوید که بیگ بنگ تنها مورد از انفجارهای بزرگ این چنینی نبوده است، و احتمالا کاوشگران فضایی بتوانند در آینده شواهدی از این انفجارها پیدا کنند.

بخش "شواهد" به ویژه جالب توجه است زیرا پس از مرگ هاوکینگ بحث زیادی درباره اینکه چرا او با وجود این همه دستاوردهای علمی که داشته است هرگز موفق نشده است جایزه نوبل دریافت کند، وجود داشته است. گفته می شود دلیل این اتفاق این بوده است که هیچیک از اکتشافات علمی او در زمان حیاتش ثابت نشده است. اما حتی اگر این مقاله نهایی بتواند اکتشافات هاوکینگ را ثابت کند باز هم بر اساس قواعد نوبل، این افتخار نمیتواند به کسی که قبل از دریافت جایزه فوت کرده است، اعطا شود (هرچند که نویسنده همکار هاوکینگ احتمالا می تواند برای این کار برنده جایزه نوبل شود.).

هرتوگ در مصاحبه با روزنامه لندن تایمز گفت: استیون کسی بود که به جاهایی قدم می گذاشت که هیچ کس جرات قدم گذاشتن به آن حوزه را نداشت. او قبلا بارها نامزد دریافت جایزه نوبل شده بود و باید برنده می شد. اما متاسفانه او دیگر نخواهد توانست برنده این جایزه شود.


استیون هاوکینگ

نوبل