81 Views
2018 Mar 02Training
img

افرادی که سابقه ی نوشتن پایان نامه دانشگاهی داشته باشند به شدت با این ویژگی آشنا هستند!!!

یکی از قواعد نگارشی در نوشتار فارسی قرار دادن نیم فاصله در برخی قسمت ها به جای فاصله است. "می" در فعل های مضارع، "ها" جمع و امثال این ها.

قرار دادن نیم فاصله در Word بسیار آسان و سریع است.

در تب Insert، گزینه ی Symbol در سمت راست صفحه را باز کنید و More symbol را انتخاب کنید تا پنجره ی مربوطه باز شود.

اکنون تب Special Characters را باز کنید.

در لیست موجود، Optional Hyphen را انتخاب کنید و دکمه ی Shortcut Key را فشار دهید.

میانبر مورد نظر خود را برای ایجاد نیم فاصله اجرا کنید. پیشنهاد ما ctrl + space است. کافی است این دو دکمه را با هم فشار دهید. حال دکمه Assign را فشار دهید.

همه ی پنجره ها را ببندید.

حال هربار که ctrl + space (یا هر میانبری که خود انتخاب کرده اید) را فشار دهید نیم فاصله ایجاد می شود.

نیم فاصله

نیمفاصله

ورد

word

پایان نامه