106 Views
2017 Dec 16technology
img

برای ایجاد هر سایتی باید تجهیزات مورد نیاز آن از قبیل برنامه نویسی سایت ، خرید سرور و ... فراهم شود . در این میان سایت هایی که فعالیت آن ها MOD DB یا به عبارتی MOD DataBase ( این نوع سایت ها به طور مشخصی برای ارائه گیم و ویدیو طراحی می شوند ) است از مشکلات جدی تری برای محافظت از سرور های خود رنج می برند ؛ این نوع سایت ها علاوه بر تحت کنترل نگه داشتن شرایط مختلف باید دما را هم به سلطه ی خود در آورند .

محققان به تازگی هشدار دادند که هکر ها می توانند سسیتم های خنک کننده را از نظر نرم افزاری هک کنند و با ایجاد تغیرات در دما به تجهیزات صدمه بزنند .

به گفته ی محققان کنترل کننده های دمایی در مدارس و مراکز نظامی و خدماتی نیز آسیب پذیرند ؛ از این رو سخنگوی وزارت امور خارجه طی مصاحبه ای با Sky News ،  گفت :

ما ایمنی مراکز خدماتی و سایت هایمان را بسیار جدی می گیریم و هرگز اجازه نمی دهیم افراد در معرض خطر قرار بگیرند .

تمام دستگاه های نصب شده در سایت های MOD نیز باید با مقررات و ایمنی های از پیش تنظیم شده مطابقت داشته باشند .


اخیرا شرکای شرکتی تحت عنوان Pen Test برنامه ای ساختند که سایت های آسیب پذیر را شناسایی می کرد و در مدت زمان کمتر از 10 ثانیه که این نرم افزار Online بود توانست بیش از 1000 سایت آسیب پذیر را شناسایی کند.

مشکلات سایت ها از موارد ریشه ای شروع می شود و به مسائل مختلف تعمیم پیدا می کند . اکنون زمانی است که صاحبان سایت ها باید بیش تر از پیش به فکر باشند .


هک

سرور

سایت

hack