41 Views
2018 Jan 21technology
img

ساندار پیچای مدیر عامل گوگل به نامه جنجالی کارمند جیمز دیمور در مورد تنوع محل کار پاسخ داد و اظهار داشت که که از هیچ تصمیمی پشیمان نیست و اعتقاد داشت او او از این موضوع به عنوان یک رویداد سیاسی انگیزه گرفته است. دیمور در ماه آگوست پس از انتشار یک نامه غیر رسمی جنجالی اخراج شد، او در اوایل ماه جاری شکایت خود را مبنی بر این که گوگل تبعیض جنسیتی علیه زنان قائل می شود. نکته مهم در یادداشت Damore این بود که تلاشهای تنوع زیستی گوگل ناقص است، زیرا زنان ممکن است از لحاظ زیست شناختی کمتر برای کارهای مهندسی و برنامه نویسی در صنعت فناوری مناسب باشند و گوگل یک محیط خصمانه برای محافظه کاران ایجاد می کند. 

Pichai در بیانیه خود نوشت: "پیشنهاد یک گروه از همکاران ما دارای ویژگی هایی است که باعث می شود که آنها از لحاظ بیولوژیکی برای این کار مناسب باشند. یک سخنگوی گوگل در ماه گذشته در پاسخ به اقدام قانونی احتمالی گفت: "ما منتظر دفاع از طرح دعوی آقای Damore در دادگاه هستیم."

براون معاون ارشد گوگل اظهار داشت که گوگل در برابر دیدگاه های مخالف خود با صبوری برخورد می کند. “بخشی از یک محیط باز و همه جانبه به معنی تقویت فرهنگی است که در آن افراد با دیدگاه های متفاوت از جمله دیدگاه مختلف سیاسی، احساس امنیت کنند و نظرات خود را به اشتراک بگذارند.” با وجود ابنکه براون صحبت هایی علیه دیمور انجام داد اما طرفداری ها از دیمور بیشتر شد و  دیمور در توئیتر و فیس بوک مشهور شد. این موضوع باعث شد تا بلاخره ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل با انتشار ایمیلی تحت عنوان “حرف های ما اهمیت دارند” خطاب به کارمندان خود نسبت به اتفاقات اخیر واکنش دهد. او رفتار دیمور را ناقض قوانین گوگل اعلام کرده و گفته دیمور با استفاده از کلیشه های جنسیتی در محل کار، ادعا میکند که گروهی از همکاران ما دارای ویژگی هستند که باعث می شود از لحاظ بیولوژیکی کاری که انجام میدهند، مناسب نباشد. در حالی که این درست نیست.


مدیر عامل گوگل

گوگل