74 Views
2018 Mar 09technology
img

پاییز گذشته بود که شرکت مایکروسافت آخرین آپدیت کلی اش را برای ویتدوز 10 ارائه کرد. قبل از این آپدیت آخرین آپدیت کلی مربوط به بهار می شد.

اگر به روند آپدیت های ویندوز 10 دقت کنیم خواهیم دید که در بازه های 6 ماهه، یعنی یکی در بهار و یکی در پاییز، آپدیتی جدید برای ویندوز 10 ارائه می شود.

ما قبلا نام هایی مانند Windows 10.1 یا 10.2 برای نسخه های مختلف ویندوز 10 دیده ایم؛ اما نشانه ها حاکی از آنند که آپدیت جدید ویندوز 10 که در فصل بهار منتشر خواهد شد، ویندوز 10 بهار نام خواهد داشت و دیگر نامی همچون 10.3 نخواهد داشت.

مایکروسافت نیز پذیرفته است که هر 6 ماه یکبار آپدیتی جدید برای ویندوز 10 ارائه می کند.


ویندوز

ویندوز 10

سیستم عامل

مایکروسافت

آپدیت

Windows

Windows 10

update