92 Views
2018 Apr 02technology
img

قابلیت کنترل DVR ها در الکسا بزودی افزایش می یابد. آمازون امروز آپدیت جدید Video Skill API را معرفی کرد که با استفاده از این آپدیت الکسا قادر خواهد بود تا ضبط کند، برنامه ها را اجرا کند و دستورات را دوباره انجام دهد.

آپدیت جدید الکسا ویژگی های زیر را در بر می گیرد:

Dish

Verizon

TiVo

DirecTV

آمازون اعلام کرده است که برخی دیگر از ویژگی ها در حال آزمایش اند و به زودی ویژگی های جدیدی به این دستیار صوتی افزوده می شوند.

کاربران می توانند دستورات صوتی خود را به الکسا بگویند تا الکسا آن ها را اجرا کند. همچنین کاربران می توانند به الکسا دستور بدهند تا برنامه ی خاصی را اجرا کند.


آمازون

دستیار صوتی

الکسا

گوگل

Amazon

alexa