392 Views
2018 Mar 04Newstechnology
img

طبق گزارش IDC، اپل واچ با فروش بیش از ۱۷.۷ میلیون دستگاه، عنوان پرفروش‌ترین ساعت هوشمند ۲۰۱۷ رو به خودش اختصاص داده استدر این دستگاه اپل با اضافه کردن GPS و خاصیت ضد آب به سری2 ساعت های خود بر ورزشی بودن آن ها مهر تاییدی زده است. به جز اضافه کردن این دو قابلیت که توانایی استفاده از آن در کوهنوردی و شنا را ممکن ساخته، اپل در این سری از یک پردازنده قوی‌تر استفاده کرده که آن را خیلی سریع‌تر نسبت به سری قبلی کرده است. گرچه از نظر ظاهری تفاوت چندانی ایجاد نشده اما از هر بُعد دیگری که نگاه کنید تقریبا تغیراتی ایجاد شده است.

پرفروش ترین ساعت هوشمند 2017

gps

ضد آب

پردازنده قوی‌تر

پرفروش‌ترین ساعت هوشمند

اپل واچ

IDC

Apple Watch

Apple

technology