27 Views
2018 Mar 12News
img

مصاحبه کننده Megyn Kelly از NBC با رییس جمهور روسیه مصاحبه می کند. او در این مصاحبه می گوید که در توییتر فعال نیست. Megyn Kelly از پوتین خواسته بود تا توییت های همتای آمریکایی خود را بخواند. او همچنین سوالی مبنی بر این که چرا پوتین از توییتر برای بیان دیدگاه های خود استفاده نمی کند، پرسید. پوتین گفت: "من راه های دیگری برای بیان دیدگاه و یا اجرای تصمیمات خود دارم.

در این مصاحبه پوتین اصرار داشت توییت های ترامپ را یک تفاوت بزرگ بین خودش و ترامپ نشان دهد. او گفت: "دونالد یک فرد مدرن تر است." کاخ سفید هنوز به این دیدگاه واکنش نشان نداده است.  ترامپ معتقد است که درک او از رسانه های اجتماعی او را به قدرت آورده است. با این حال او ادعا کرد که توییتر را دوست ندارد. کارکنان او معتقدند که توییتر باعث نابودی نهایی او خواهد بود.


پوتین

توییتر

ترامپ