523 Views
2018 Aug 27Trainingtechnology
img

مهم ترین بخش سیستم تلفنی شما که مشتریان شما با آن در ارتباط هستند، پیام های صوتی مورد استفاده در سیستم تلفنی شماست، استفاده از پیام های کامل و با کیفیت بالا می تواند تاثیر بسیار مثبتی بر حس تماس گیرنده بگذارد.

کامل ترین بسته صوتی فارسی پیام های سیستم های تلفنی مبتنی بر استریسک، شما اگر از Elastix, Freepbx, Issable, AsteriskNOw و یا هر سیستم مبتنی بر استریسک استفاده می کنید این بسته پیام های صوتی فارسی مناسب شما خواهد بود.

ضبط پیام های صوتی استریسک کار بسیار مشکلی است، سختی کار در نحوه ترجمه پیام هاست، به دلیل تفاوت در نحوه بیان جملات بین فارسی و انگلیسی، ترجمه جملات به تجربه و تسلط بسیار بر روی سیستم تلفنی استریسک نیاز دارد، بسته تهیه شده بارها توسط متخصصین استریسک بازبینی شده تا به بی نقص ترین بسته پیام صوتی استریسک تبدیل گردد.

بیش از 900 فایل صوتی فارسی برای سیستم تلفنی استریسکس شما (الستیکس)، این فایل های صوتی با صدای گوینده معروف رادیو خانم فاطمه نظام آبادی فرهانی و در استودیو با بهترین کیفیت ضبط گردیده است.

دانلود

رمز : www.geekboy.pro

استریسک

asterisk

آموزش استریسک

فارسی سازی استریسک

AsteriskNOw

Issable

فارسی سازی ایزابل

پیام های فارسی الستیکس