70 Views
2018 Mar 10Newstechnology
img

خبرهای جعلی تقریبا در توییتر تقریبا 70 درصد بیشتر از اخبار واقعی ری توییت می شوند.

براساس یک مطالعه که در مجله علمی مارس منتشر شد، گسترش اخبار جعلی نسبت به اخبار واقعی خیلی وسیعتر است. در این مطالعه مطالب و توییت های ارسال شده بین سالهای 2006 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفت. در این بازه زمانی 126000 مطلب که توسط 3 میلیون نفر در توییتر ارسال شده است مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که توییت های مربوط به اخبار واقعی به ندرت به دست بیش از 1000 نفر رسیده است، در حالی که داستان های دروغین معروف به دست 1000 تا 100 هزار نفر رسیده اند.

یکی از نتایج شگفت انگیز این تحقیق مربوط به مقایسه نقش روبات ها و انسان ها در این مساله بود. نتیجه بررسی ها نشان داد که روبات ها تقریبا اخبار واقعی و اخبار جعلی را به یک میزان منتشر می کنند و گسترش بیش از حد اخبار جعلی تنها توسط انسان ها صورت می گیرد.دلیل اینکه اخبار جعلی به این شدت گسترش می یابند این است که این اخبار مردم آن را بیشتر شگفت زده می کنند. وقتی شخصی این نوع اخبار دروغین را ری توییت می کند نظرات کاربران عمدتا حاکی از ترس، انزجار و تعجب است، که نشان می دهد این اخبار واکنش های بیشتری را در پی داشته اند.

هدف این مطالعه این است که دلیل گسترش اخبار جعلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا نهایتا بتواند مانع انجام این کار شود. بررسی ها نشان داده است که برخلاف آنچه در گذشته تصور می شد انتشار اخبار جعلی تنها به وسیله ویروس ها صورت نمی پذیرد.


توییتر

جعلی

دروغین

اخبار