40 Views
2018 Jul 19Training
img

من دوست دارم که موفق باشم . چطور موفق باشم ؟ این جمله ای هست که شاید همه ما بارها در زندگی از خود پرسیده ایم و یا در اطراف خود از سایرین در مورد آن سوال کرده ایم .


ما در این مطلب به چند نکته اساسی که افراد موفق بارها آن را تکرار کرده اند می پردازیم


1. تمرکز روی یک موضوع خاص : در مواقعی که یک کار را انجام می دهید تنها به آن موضوع فکر کنید !

وقتی درس می خوانید لطفا تلویزون را خاموش کنید . لطفا تلفن همراه خود را سایلنت کنید ! زندگی واقعی را آسانتر کنید و همه چیزهایی که باعث حواس پرتی شما می شود را از خود دور کنید .

مردمانی که موفق هستند یاد گرفته اند که که در هنگام تفریح به شادی فکر کنند و در زمانی که در حال کار و یا آموختن و مطالعه هستند تنها به آن موضوع دقت کنند . می بایست انقدر تمرین کنید و با خود تکرار کنید تا این رفار ملکه ذهن شما گردد


اگر در دریافت تمرکز مشکل دارید شما همواره می توانید در اطراف خود وسیله هایی برای کسب تمرکز به همراه داشته باشید . وسیله هایی مانند فیجت اسپینر یک نوع اسباب‌بازی برای تسکین استرس و افزایش تمرکز است می تواند در بعضی از افراد راه گشا باشد .


۲- هرگز در زمان فعالیت مهم بد به دل خود راه ندهید و دردل نمی شود و نخواهد شد را بازگویی نکنید !

مغز انسان در طی روز بارها به افکار منفی فکر می کند در همه حال روز و شب و حتی در مواقعی که استراحت می کنیم !

انسان های موفق به خوبی دریافته اند که خود واقعی شان را بپذیرند و به افکار منفی وجودشان آموخته اند که موجب استرس شان نشود . بزرگترین مشکل انسان در فعالیت و روابط گاهی شک داشتن است که افرادی می دانند ( چطور موفق باشند ) قادر هستند این شک را با تمرکز برطرف کنند

۳- به ندای دورنتان تلنگر بزنید

هر زمانی که در فعالیت خود دچار حواس پرتی شدید و احساس ناموفق بودن کردید لطفا مجدد با خود تکرار کنید که افراد موفق با درون خود هماهنگ هستند و امروز روز این کار است و نه کاری دیگر ! با خود تکرار کنید که اگر امروز اینکار را تا حدودی خوب انجام دهم در انتهای کار من موفق شده ام یک حس لذت بخش را برای خود ایجاد کنم تمرین و تمرین باعث تمرکز می شود تکرار و نتیجه دیدن باعث حس غرور و اعتماد به نفس و نتیجه اینکه شما مرحله می آموزید موفق بودن در فعالیت های روزانه موجب اعتماد به نفس شما می گردد .


بهترین عامل برای موفق بودن در فعالیت های روزانه و موفق بودن در زندگی داشتن تمرکز است .چطور در فعالیت های روزانه خود موفق باشیم

موفقیت

چطور موفق باشم

من دوست دارم که موفق باشم

تمرکز