29 Views
2018 Apr 08Social
img

در شبکه های اجتماعی که در کشور ایران بسیار پر طرفدار هستند ، برخی با انجام کارهای عجیب و غریب شهریتی برای خود دست و پا میکنند و حتی از طریق این شهرت کاذب پول بدست می آورند ! به گزارش ایران ناز در این مطلب در مورد مشهورترین اشخاصی که با روشهای عجیب و جالب این شهرت ها را به دست آورده اند حرف میزنیم.

«مشهور شدن به هر قیمتی» قصه این روزهای شبکه های اجتماعی ست که برخی حتی حاضرند برایش کارهای احمقانه ای انجام دهند طوری که پای پلیس فتا نیز به میان بیاید ومنجر به دستگیری شان شود. حالا در این شبکه ها با قهرمانان چند هزار فالوئری طرف هستیم که نه آدم های خاصی هستند، نه کار مفیدی کرده اند و نه حتی انجام عمل به دردبخور و پسندیده ای آنها را به این شهرت رسانده است. قهرمانان پوشالی که شاید عمل بینی ،هیکل عضلانی و حتی فحش دادن هایشان رو به مخاطب آنها را به این شهرت عجیب وغریب رسانده است که حالا از طریق آن پول هم درمی آورند. حالا قهرمانان عجیب وغریب این روزهای شبکه های مجازی چه کسانی هستند و با چه چیزهایی به شهرت رسیده اند.

به نظر می رسد تعداد زیادی از این افراد صرفا به دنبال معروفیتی پوشالی و بیمارگونه هستند که هیچ گونه منطقی در پشت آن نیست. نکته عجیب تر، فالو کردن این افراد توسط تعداد بالایی از کاربران اینستا و لایک کردن آنهاست. این خود می تواند نشان دهنده نوعی پوچ گرایی و رواج بطالت طلبی در بین عوام باشد. اما سوال اینجاست که این تندروی ها در نا کجا آباد تا به کجا ادامه خواهد یافت؟

اینستاگرام، افراد معروف اینستا، افراد مشهور