68 Views
2018 May 12News
img

 به نقل از نیواتلس، گروهی از محققان به سرپرستی دانشگاه لیدن در هلند منظومه دوتایی را کشف کرده‌اند که احتمالا سیاره نوپایی در آن قرار دارد.


این منظومه دوتایی (باینری) CS Cha نام دارد که به دور ستاره‌ای مدار می‌زند. منظومه مذکور 538 سال نوری با کره زمین فاصله دارد و در صورت فلکی Chameleon قرار دارد. قدمت این سیاره تازه کشف شده دو میلیون سال است و با توجه به دیسک غبار دورش همچنان در حال رشد است.


محققان با کمک تلسکوپی که متعلق به اتحادیه اروپا و در شیلی است، این سیاره را کشف کرده‌اند. گفته شده این منظومه دوتایی بسیار جوان است و شامل دو ستاره بسیار کوچک است که فاصله آنها از یکدیگر کمتر از 4.6 میلیارد کیلومتر است. این ستاره‌ها دور مرکز گرانشی یکسانی مدار می‌زنند و دیسکی از گاز و غبار دور آنها وجود دارد.


اما برخلاف انتظار محققان، این شی آسمانی، شی مبهمی است که دور دو ستاره مدار می‌زند. محققان برای تایید وجود آن تصاویر آرشیوی 11 سال پیش تلسکوپ Sphere و 19 سال قبل تلسکوپ هابل را بررسی کردند. فعلا مشخص نیست که این شی آسمانی چه ماهیتی دارد اما محققان با توجه به مدل‌های مختلف بر این ادعا هستند که احتمالا یک سیاره خارج از منظومه شمسی بزرگتر از سیاره مشتری در مراحل نخستین رشد یا ستاره‌ کوتوله قهوه‌ای باشد.


کریستین گینسکی از رصدخانه لیدن می‌گوید، جالب است که این شی آسمانی بسیار پولاریزه است. طبق تخمین‌ها شی آسمانی مذکور در این منظومه دیسکی از گرد و غبار است. این دیسک بخش زیادی از نور را مسدود می‌کند و به همین خاطر به سختی می‌توان ماهیت آن را مشخص کرد.

کریستین گینسکی

منظومه دوتایی (باینری)

نیواتلس

منظومه دیسکی