206 Views
2018 May 12technology
img

یک نمونه واقعی از هوش مصنوعی که واقعا همه را شوک زده کرده و باید به گوگل بابت چنین ارایه ای آفرین گفت. پس از هیجان اولیه اما سوال هایی پیش آمد که نگرانی نسبتا به جایی است. اینکه آیا گوگل در مکالمه های تلفنی دوپلکس (Duplex) مشخص خواهد شد که ما یا هر کس دیگری با یک ربات آن سوی خط صحبت می کنیم یا با یک انسان؟ پس از گمانه زنی های متفاوت و نظرات افراد صاحب نظر، حالا گوگل به صورت رسمی به این نگرانی پاسخ داده است. در ادامه با ترنجی همراه باشید.

یک سخنگوی گوگل در بیانیه ای گفت “شفافیت” بخش مهمی از تکنولوژی است و ما این ویژگی را با مشخص کننده داخلی طراحی کرده ایم که و ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که سیستم یه صورت مناسب شناسایی شده است. ما این موضوع را زمانی که تکنولوژی Duplex در تابستان امسال به عنوان بخشی از گوگل دستیار آزمایش شود، بهتر متوجه خواهیم شد.

گوگل می گوید:

“ما متوجه بحث های پیرامون گوگل دوپلکس (Duplex) هستیم و به آن ارج می نهیم، همانطور که از ابتدا گفته ایم، شفافیت در تکنولوژی مهم است. ما این ویژگی را با مشخص کننده داخلی طراحی کرده ایم که و ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که سیستم یه صورت مناسب شناسایی شده است. آنچه که ما در I/O نشان دادیم نسخه آزمایشی فناوری اولیه بود و ما به فکر افزودن بازخوردها در مراحل توسعه گوگل دوپلکس به عنوان یک محصول، هستیم.”

به صورت کلی همانطور که مارکوس بروانلی گفت، اینکه اگر در ابتدای مکامله گوگل دوپلکس خود را به عنوان یک ربات معرفی کند، باعث می شود شما آن را جدی نگیرید یا انسان های کنجکاو و کمی شرتر بخواهند سر به سر آن بگذارند! البته خب از طرفی شاید واقعا این حق ما است که بدانیم آن سوی خط یک ربات حضور دارد یا انسانی که قلبش می تپد!

شما چطور فکر می کنید؟ آینده از نگاه شما به چه شکل است.

گوگل

گوگل دوپلکس

مکالمه گوگل

هوش مصنوعی گوگل

هوش مصنوعی با قابلیت مکالمه

هوش مصنوعی