315 Views
2018 Aug 19Tourism
img

یونان در محل تلاقی قاره های اروپا، آسیا و آفریقا قرار گرفته برای همین میراث فرهنگی زیادی از قومیتی های زیادی داره!
جمعیت یونان 10.75 میلیون نفره که از این تعداد 4% رو مهاجرها تشکیل میدن!
بیشترین درآمد خارجی این کشور از طریق توریسم و گردشگریه با حدود 10 میلیون گردشگر در سال که این به این معنیه که تقریبا در سال اندازه جمعیت کلی کشورش توریست داره!
درآمد بعدی دیگه این کشور از صادرات تولیداتی مثل روغن زیتون، زیتون، شراب و کشمشه!
نصف جمعیت یونان در آتن زندگی میکنن و شهر شلوغيه اما این شهر در حال پيشرفت در زمينه رفاه زندگيه.