121 Views
2018 Mar 06technology
img

این رویداد مهم امنیتی دارای 20 سخنران اصلی است و تنها یک زن به عنوان رهبر امنیت سایبری این گروه انتخاب شده است. کارشناسان می گویند که استخدام در رویدادهایی که زنان را نادیده می گیرد، سلطه مردان را حفظ می کند. در یک رویداد مهم امنیت سایبری در ماه آوریل، تنها یک زن از بین 20 نفر از سخنرانان اصلی، تحلیلگر اجتماعی خواهد بود. 

نام او مونیکا لوینسکی است و او از سوء استفاده از اینترنت محافظت می کند. دیگر سخنرانان و مدیران اصلی 19 سخنران هستند، که در کنفرانس چهار روزه RSA در سانفرانسیسکو حضور خواهند داشت، همگی این 19 نفر مرد هستند. از بین این مردان، فقط یک زن به عنوان کارشناسان امنیت سایبری این رویداد را رهبری می کند.

تبعیض جنسیتی نشان دهنده یک مشکل همیشگی در زمینه فن آوری است که حتی در زمینه امنیت سایبری نیز بدتر می شود. تنها 11 درصد از زنان در این زمینه شاغل هستند. این بد است چرا که شرکت های امنیتی می گویند که آنها نمیتوانند افراد به اندازه کافی ماهر را استخدام کنند. زنان باهوش که استعداد و توانایی پیشرفت در زمینه امنیت سایبری را دارند، می توانند امنیت ما را بالا ببرند، به ویژه که الان هکر ها به طور مداوم از طریق نفوذ در شبکه های کامپیوتری اطلاعات حساس ما ا به سرقت می برند.


کنفرانس RSA

امنیت سایبری