26 Views
2017 Nov 25technology
img

جف بیسو مانند Scrooge McDuck در جمعه سیاه پس از افزایش قیمت سهام Amazon ، ثروت شخصی خود را به بیش از 100 میلیارد دلار رساند. این میلیارد دلار است، با "B".

 78.9 میلیون سهام او از آمازون به لطف خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به تخفیف جمعه سیاه افزایش یافته است. در واقع، تمایل شما برای خرید چیزهای ارزان قیمت ، ثروتمندترین مرد در آمریکا را غنیتر کرد.

همچنین اگر جف بیسوس واقعا قصد داشت جهان را اداره کند، او حتی از عکسهای کثیف استفاده می کرد

 در حال حاضر فقط 100 میلیاردلار آن از بلومبرگ است؛ فوربس همچنان  99.6 میلیارد دلار خود را دارد . در هر صورت،سرمایه او حدود 1.7 میلیون برابر درآمد یک خانوار متوسط در ایالات متحده است..
همانطور که بلومبرگ گزارش داد، این اولین بار است که یک میلیاردر رکورد 12 رقمی را میزنددر حالیکه که بیل گیتس در سال 1999 آن را انجام داده است.