55 Views
2018 Mar 19News
img

هزاران نوع از بک کاور و کیس های مختلف برای تمام گوشی همراه ما ساخته شده اند، اما آیا می دانیم که بک کاور هایی که اشخاص برای گوشی های خود انتخاب می کنند، در مورد شخصیت آنها چه می گویند!؟ تا حدودی شخصیت و علاقه های افراد را می توان از کیسِ گوشی هایشان حدس زد!

تمام کیس هایی می شناسید، از طریق دیدن شما را جذب می کنند، اما کیسی که قصد صحبت در مورد آنرا داریم، از طریق شنیداری شما را تحت تاثیر قرار می دهد! این کیس، در سایت www.urbanoutfitters.com خرید و فروش می شود. البته تا کنون؛ این کیس با اقبال بدی مواجه بوده و از سه کامنت در مورد این محصول ؛ دو مورد آنها حداقل امتیاز را به آن داده اند!


این بک کاور در پشت خود دارای تعدادی حباب می باشد، که هر کدام نماینده ی یک دکمه ایست که شما در گوشی خود لمس می کنید. صداهای این بک کاور آزار دهنده هستند! اگر این کیس را گوشی تان بگذارید و در اجتماع بگردید ، قطعا، توجه همگان را به خود جلب می کنید و البته نفرت شان را !! اگر می خواهید صدای این بک کاور را زنده بشونید ، روی این لینک کلیک کنید.

هنوز استفاده از این بک کاور خیلی همه گیر نشده است اما باید منتظر بمانیم بینیم که چه واکنش هایی در پی خود دارد!


case

backcover

کیس های حبابی