270 Views
2018 Mar 04CulturalTourism
img

گراهام هاگس , اهل لیورپول انگلستان است، او 37 ساله و یک جهانگرد حرفه ای  است که سفر خود را از سال 2009 با سفربه اروگویه آغاز کرد و پس از 4 سال به تمام کشورهای دنیا بدون هواپیما سفر کرد و به همین دلیل نامش وارد کتاب گینس شد.


نخستین مُهر گذرنامه گراهام  در  اول ژانویه 2009 در کشور اروگوئه ثبت شده و آخرین آن به عنوان پایان سفرش به همه کشورهای دنیا در جزیره "سیشلز" در اقیانوس هند ثبت شده است.

پاسپورت گراهام هاگس، به دلیل تعدد سفرهایش و پر شدن با مهرهای ورود و خروج کشورهای مختلف، تا کنون چندین بار تعویض شده است.


گراهام مصاحبه ای با شبکه اسکویر نتورک، انجام داده و در جواب سوال «چه درسی از سفرهایت گرفتی؟» گفته است:
درس اصلی که گرفتم این بود که هیچگاه ملتی را بخاطر دولتش قضاوت نکنم. دوستانه ترین کشوری که دیدم ایران بود.

اصلا انتظارش را نداشتم. سوار یک اتوبوس بین شهری بودم و پیر زنی کوچک جثه در مقابلم نشسته بود و با موبایلش صحبت میکرد. ناگهان رو به من کرد و با ایما و اشاره گوشیش را به من داد. من که نمیدانستم چه می خواهد، گوشی را گرفتم، صدای مردی جوان را شنیدم که خیلی روان انگلیسی صحبت می کرد، او گفت که مادربزرگش نگران من است که نکند جایی را نداشته باشم که چیزی بخورم. او می خواست تا مرا به خانه اش ببرد تا برایم صبحانه درست کند.

 اینجا بود که دوباره به انسانیت ایمان آوردم و دانستم که مردم چه خوبند. روحیه بزرگ منشی همه جا هست و شاید هم من خوش شانس ترین آدم زمینم!

lovely tourist

گراهام هاگس

لیورپول

اسکویر نتورک

روحیه

خوش شانسی

Graham Hagels

گذرنامه

جهانگرد