115 Views
2018 Mar 05technology
img

می گوییم بازی رایانه ای، بیشتر شما به بچه ها فکر می کنید ،در حالی که سن متوسط کسانی که بازی می کنند 33سال است،نه 8 سال.درواقع اگر به توزیع سن افرادی که بازی می کنند توجه کنید این افراد در اینده افراد پیرتر خواهند بود.  ما نمی گوییم که بازی کردن برای روز های پی در پی برای سلامتی شما خوب است،اصلا خوب نیست،گیر دادن به یک کار اصلا خوب نیست.اما میخواهیم ادعا کنیم که مقدار اندکی از ان،بر بسیاری از جنبه های رفتاری اثرات مثبت و نیرومندی دارند.همه شنیده ایم که نگاه کردن زیاد به صفحه ی نمایش چشم شما را ضعیف می کند .خوب دانشمندان این موضوع را ازمایش کردند.این دانشمندان امدند در ازمایشگاه بینایی ها را سنجیدند و دیدند افرادی که بازی می کنند بیناییشان خیلی خیلی  خوب است و بهتر از انانی هستند که بازی نمی کنند و این برتری انان از دو جنبه مورد بررسی قرار می گیرد.اول جنبه ی ان این است که ان هایی که بازی می کنند بهتر می توانند که نوشته ریز را روی یک نسخ بخوانند بدون استفاده از ذره بین.برتری دیگر انان این است که می توانند سطوح مختلف خاکستری را بهتر تشخیص دهند مثال ان دیدن ماشین های موجود در مه برای افرادی که بیشتر بازی های رایانه ای می کنند راحت تر است.  بررسی دیگر دانش مندان در ازمایشگاه روی دقت است.همه ی انان قبل از ازمایش تصور می کردند که دقت ان هایی که بازی می کنند کمتر است اما نتیجه ی ان برعکس شد،مشخص شد که دقت ان هایی که بازی می کنند در کل نسبت ان هایی که بازی نمی کنند بیش تر است.  از بازی های رایانه ای می توان خیلی بد استفاده کرد و هم میتوان استفاده ی درستی کرد.مثلا بازی های اکشن عناصری دارند که می توانند برای انعطاف پذیری،یادگیری،دقت،بینایی و ....بسیار مفید باشند.پس ما باید ان عناصر فعال را شناسایی کنیم تا از ان ها برای طراحی بازی های بهتر،برای مقاصد اموزش یا توان بخشی بیماران استفاده کنیم و بسیاری از نکات مفید دیگری درباره ی تاثیر بازی های کامپیوتری بر روی مغز دارد.  پس بیاییم از بازی های کامپیوتری استفاده ی درست و مفیدی کنیم .

سهند حبیبی