خطرات دکمه استارت؛خطرات در حال ظهور همراه با بی نظمی دکمه فشار در اتومبیل

سیستم های احتراق بدون درز در خودروها از اواسط دهه 1990 ساخته شده است. اما با افزایش محبوبیت آنها، احتمالا برای راحتی و آسایش آنها، خطرات ایمنی ذاتی و ...

۲ خرداد ۱۳۹۷
تصویر پروفایل
مرتضی محمدی فیروزدیجیتال مارکتینگ