Alexa Certified

رها رادفر - دندانپزشک

نام پزشکرها رادفرتخصصدندانپزشکمحدوده مطبزعفرانیهاینستاگراموبسایتتصاویر مطب و بیماران حمید هیراد :سیاوش خیرابیفرزاد فرزینحمید صفتالهام پاوه نژاد ...

2018-Aug-30

امپاتی (empathy) چیست؟

 "امپاتی" به معنی خود را به جای دیگران قرار دادن است. مادری کودکش را به گردش می برد. او خیلی خوشحال است اما کودک زار زار گریه می کند. مادر ابتدا ...

2018-Jun-17
شرشفشق
سولماز اسدیتایپ و نگارش متن و شعر و البته زبان انگلیسی و ترکی

ارتباط خمیردندان با التهاب روده

پایگاه اینترنتی ساینس، تری کلوزان در هزاران محصولی که هر روز از آنها استفاده می کنیم مانند صابون های شستشوی دست، خمیردندان ها، ژل های شستشوی بدن، وسای ...

2018-Jun-03
شرشفشق
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد

ارتباط خمیردندان با التهاب روده

پایگاه اینترنتی ساینس، تری کلوزان در هزاران محصولی که هر روز از آنها استفاده می کنیم مانند صابون های شستشوی دست، خمیردندان ها، ژل های شستشوی بدن، وسای ...

2018-Jun-03
شرشفشق
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد

اختلالات خواب و فعالیت های شغلی

  اختلال خواب به دلیل گسترش زندگی ماشینی و تبعیت از سبک غلط زندگی در بین ایرانی ها افزایش رو به رشد داشته است، به طوری که در گذشته پنج درصد ایرا ...

2018-Jun-03
شرشفشق
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد