آسیب پذیری امنیتی : tag

رفع آسیب‌پذیری Spectre با مرورگر UC

UCWeb متعلق به علی‌بابا یک به‌روزرسانی جدید را برای مرورگر UC خود ارائه داده که ادعا می‌کند کاربران را از آسیب‌پذیری‌های Spectre حفاظت می‌کند . به‌روز ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم