آموزش ریاضی،پیشرفت تحصیلی،موفقیت : tag

آشتی با ریاضی

سلام دوستان عزیزامروز می خواهم با شما درد و دل کنم و خاطرات خودم با شما بازگو کنم،من در دبستان ریاضی ضعیفی داشتم نمی دانستم چطور ریاضی بخوانم ،کمترین ...

2018-Jan-27
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی