آنتی ویروس : tag

ایمن ترین موبایل جهان

به تازگی از نسخه تجاری ایمن ترین موبایل جهان رونمایی شده است. این موبایل پیامک ها را پس از خوانش کاربر پاک می کند و نیازمند احراز هویت دو مرحله ای برا ...

2018-Apr-01
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک