اتحاد ،چند جمله ای،ریاضی،کنکور : tag

اتحادهای مهم ریاضی

سلام دوستان عزیزمیکی از مباحث مهم ریاضی بحث اتحاد است. قبل از حفظ کردن فرمول اتحادها سعی کنید آن ها به چشم یک چند جمله ای ببنید و مطابق قانون چند جمله ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی