احتمال،ریاضی : tag

تعریف احتمال در ریاضی

سلام دوستان عزیزمیکی از مفاهیم پایه ای که در زندگی روزمره بسیار پرکاربرد است مفهوم  احتمال است،مثلا بارها شنیده ایم به احتمال ۸۰ درصد امروز باران ...

2018-Jan-28
Profile Avatar
هاله مریوانیمدرس ریاضی از پایه تا کنکور و مشاور در زمینه هدایت تحصیلی