احمدرضا سلیمانی : tag

زاییده و زاينده

آخرین باری که موضوعی را برای نوشتن درباره اش انتخاب کرده ام ولی به هزار و یک دلیل و چه بسا تنها به یک دلیل درباره اش نوشته ام، همین دیروز بوده است. ال ...

2018-Oct-12
Profile Avatar
احمدرضا سلیمانیتولید کننده ی محتوا

من مخالف هستم!

این روزها با اوج گرفتن مشکلات معیشتی و اجتماعی جامعه، این جمله را بیش از پیش می‌شنویم: من مخالف هستم! این جمله ارتباط مستقیمی با میزان و شدت اتفاقات ...

2018-Oct-06
Profile Avatar
احمدرضا سلیمانیتولید کننده ی محتوا

چرا حساس نیستیم!

بنابر گزارش معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دوازده درصد از کلاس های مقطع ابتدایی در پایتخت با میانگین تراکم جمعیت سی‌و‌شش نفر برگزار می‌شود. ...

2018-Oct-03
Profile Avatar
احمدرضا سلیمانیتولید کننده ی محتوا

از محبت تا محبت

دکتر سونیا لیوبومیرسکی- نویسنده کتاب چگونه شاد باشیم و استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا- طی یک تحقیق در میان تعدادی از دانشجویانش، از آنها خواست به م ...

2018-Oct-03
Profile Avatar
احمدرضا سلیمانیتولید کننده ی محتوا