اختلال روانی : tag

خود بیمار انگاری

موضوع خود بیمار انگاری را بسیاری از افراد تجربه کرده اند. این اختلال گاهی اوقات خیلی زود از بین می رود اما در مسائل پیشرفته تر ، فرد دچار عصبانیت شدید ...

2018-Mar-13
Profile Avatar
نوید اقبالیتولید محتوا