ادراد : tag

نحوه خواندن جواب آزمایش ادرار

چه نکاتی را باید قبل از آزمایش ادرار در نظر بگیریم؟ آزمایش ادرار بهتراست صبح‌ها انجام شود. از مصرف بعضی غذاهای خاص مثل لبو و چغندر، آسپارتات و هویج ...

2018-Jan-31
Profile Avatar
مهدی اسعدیکارشناس علوم آزمایشگاهی - کارشناسی ارشد