ارز مجازی : tag

تلگرام پولی می شود؟

در حالی که تلگرام و مدیرعاملش ادعا می‌کنند قصد اضافه کردن سرویس‌های جدیدی دارند و حتی با فناوری جدید بلاک‌چین، آن را غیرقابل فیلتر خواهند کرد، برخی مس ...

2018-Apr-12
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک