استارتاپ : tag

عرضه ارز دیجیتال ملی

این روزها رد پای دنیای مجازی و دنیای دیجیتال را می توان در اکثر امور زندگی روزمره مشاهده کرد.با ورود بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال توجه بسیاری از سرما ...

2018-Apr-28
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک

50 شرکت برتر لینکدین

شبکه اجتماعی لینکدین فهرست اسامی ۵۰ شرکت برتر سال ۲۰۱۸ در آمریکا را اعلام کرد. لینکدین این فهرست را براساس فعالیت بیش از ۵۴۰ میلیون عضو این شبکه اج ...

2018-Apr-15
Profile Avatar
امیرحسین زارعیمدرس ، مهندس مکانیک