استارت آپ : tag

آشنایی با استارت آپ - قسمت دوم: چگونه یک استارت آپ موفق راه بیندازیم؟

در قسمت قبلی به یک تعریف نسبتا قابل قبول از استارت آپ رسیدیم. میتوانید قسمت قبل را در اینجا مطالعه کنید.در این پست قصد داریم تا ویژگی های یک استارت آپ ...

2018-Mar-12
Profile Avatar
امین عبدالملکینویسنده، برنامه نویس، مدرس کارگاه های آموزشی نرم افزار و دروس کنکور سراسری

آشنایی با استارت آپ - قسمت اول: تعریف استارت آپ

یکی از پدیده های نسبتا نوظهور این روزهای اقتصادی و همچنین فناوری کشور ما، استارت آپ است. به احتمال زیاد این واژه را بارها شنیده اید. مورد دیگر که احتم ...

2018-Mar-06
Profile Avatar
امین عبدالملکینویسنده، برنامه نویس، مدرس کارگاه های آموزشی نرم افزار و دروس کنکور سراسری