استون مارتین : tag

Vantage 2019 Properties

نگاهی به تصاویر و مشخصات aston martin vantage 2019شرکت استون مارتین به تازگی مشخصات ونتاژ ۲۰۱۹ خود را منتشر کرده.طبق این گزارش ارزش حدودی این خودرو .. ...

2018-Feb-25