الگوپذیری : tag

وظایف منتظران1

وظایف_منتظران :شماره 1 از جمله وظایف منتظر امام زمان (عج):الگوپذیری از ایشونه،  تو باید از امامت الگو بگیری، امام تو امام مهربانی هاست..! ا ...

2018-Aug-28