بازاریابی : tag

آیا از تلگرام می توان به عنوان یک ابزار بازاریابی استفاده کرد؟ ( قسمت2 )

یک ابزار حرفه ای برای بازاریابی دهان به دهان تلگرام یک ابزار حرفه ای برای بازاریابی دهان به دهان است. توسط پست هایی که در این شبکه پیام رسان به اشترا ...

2018-Feb-28
Profile Avatar
محمد مهدی آقاجانی اصلنویسنده ، تولید کننده محتوا ، مدیریت شبکه های اجتماعی ، گرافیست

آیا از تلگرام می توان به عنوان یک ابزار بازاریابی استفاده کرد؟ ( قسمت 1 )

اپلیکیشن تلگرام که به عنوان یک شبکه اجتماعی پیام رسان، رشد بسیاری را در این چند ساله داشته است طرفداران بسیاری را در دنیا و به خصوص در کشور ما دارد. ا ...

2018-Feb-28
Profile Avatar
محمد مهدی آقاجانی اصلنویسنده ، تولید کننده محتوا ، مدیریت شبکه های اجتماعی ، گرافیست