باگ : tag

فاش شدن باگ اپلیکیشن گوگل

اخیرا وجود مشکلی در اپلیکیشن گوگل جنجال‌های زیادی در فضای مجازی به راه انداخته است. همانطور که می‌دانید، توسعه‌دهندگان، خصوصا آن‌هایی که بازی‌ موبایل ...

2018-Jun-01
Profile Avatar
حمیدرضا شکارچیآموزش کسب درآمد از اینترنت