بدافزار : tag

حملات بدافزار cryptocurrency-mining

برخی وب سایت های دولتی توسط نرم افزار مخرب cryptocurrency-mining ربوده شده اند. بیش از 4000 وب سایت در سراسر جهان توسط نرم افزارهای مخرب تحت تاثیر قرا ...

2018-Feb-13
Profile Avatar
آرمان صلاتیطراح سایت - کارشناس تولید محتوا - کارشناس سئو