بررسی بازی Hand of Fate 2 : tag

بررسی بازی Hand of Fate 2

نمره شهرت (fame score) من خیلی زیاد بود هنگامی که کارت رسوایی را دوباره بیرون کشیدم، با یک انتخاب مواجه شدم: با راهی پر از کشاورزان عصبانی مبارزه کن ی ...

2018-Jan-19