بلک بری : tag

بلک بری اورورا

بلک بری کمپانی اندونزیایی را به‌عنوان شریک خود انتخاب کرده و اولین گوشی ساخت اندونزی را برای مردم این کشور ساخته است و جان چن مدیر اجرایی بلک بری از ا ...

2018-May-14
Profile Avatar
نوید اقبالیتولید محتوا