به روز رسانی امنیتی : tag

به‌روزرسانی‌های امنیتی اینتل

رویترز گزارش داد که به گفته شرکت اینتل اصلاحات صورت گرفته برای مسائل امنیتی در میکرو چیپ ها سرعت کامپیوترها را کاهش نداده است و این شرکت نگرانی در راب ...

2018-Jan-08
Profile Avatar
طیبه بیگیکارشناس ارشد بیوشیمی بالینی و مترجم