بودجه : tag

اپل ۴۲ ساله شد

۴۲ سال پیش در تاریخ ۱ آوریل ۱۹۷۶ شرکت اپل تاسیس شد به این بهانه بعد از مرور کوتاهی از تاریخچه به حقایق جالبی از این شرکت می پردازیم که احتمالا ... ...

2018-Apr-03